Šta Monetizacija dobija ako je sve besplatno?

Saradnja funkcioniše na principu raspodjele Vašeg ostvarene zarade gdje mi za sebe zadržavamo samo manji procenat i to je sve. Sve naše usluge ostaju besplatne zauvijek dok god sarađujete sa nama. Vaš procenat Vam se isplaćuje po završetku svakog mjeseca.

Komentariši