Koje uslove treba da ispunjavam?

Treba da imate YouTube kanal sa:

  • najmanje 1.000 pretplatnika i
  • najmanje 4.000 sati odgledanog sadržaja (oko 240.000 minuta u Analitici) u zadnjih godinu dana

Još uvijek ne ispunjavate oba ova uslova? Nema problema! Ako nemate ni otvoren kanal, otvorićemo Vam ga mi i pomoći Vam da postignete ova dva uslova najbrže moguće. Također, i ako već imate kanal bez da ispunjavate oba uslova, možemo da počnemo sa saradnjom i prije nego počnete da zaražujete.

Osim toga, podrazumijeva se da ispunjavate i opšte uslove koje propisuje sam YouTube:

  • originalan sadržaj koji Vi sami proizvodite
  • poštivanje autorskih prava drugih korinika (ako koristite tuđe audio/video snimke treba da imate dozvolu)
  • poštivanje smjernica i uslova korištenja koje propisuje YouTube u pogledu nedozvoljenog sadržaja (bez nedozvoljenih i opasnih radnji, golotinje, nelegalnih i obmanjujućih sadržaja i sl.)

Osim navedenih opštih uslova koje propisuje sam YouTube, naša Monetizacija ne traži niti jedan dodatni uslov za saradnju. Dakle, ništa dodatno!

Komentariši