Koje uslove treba da ispunjavam?

Treba da imate YouTube kanal sa:

  • najmanje 1.000 pretplatnika i
  • najmanje 4.000 sati odgledanog sadržaja (oko 240.000 minuta u Analitici) u zadnjih godinu dana

Još uvijek ne ispunjavate oba ova uslova? Nema problema! Ako nemate ni otvoren kanal, otvorićemo Vam ga mi i pomoći Vam da postignete ova dva uslova najbrže moguće. Također, i ako već imate kanal bez da ispunjavate oba uslova, možemo da počnemo sa saradnjom i prije nego počnete da zaražujete.

Osim toga, podrazumijeva se da ispunjavate i opšte uslove koje propisuje sam YouTube:

  • originalan sadržaj koji Vi sami proizvodite
  • poštivanje autorskih prava drugih korinika (ako koristite tuđe audio/video snimke treba da imate dozvolu)
  • poštivanje smjernica i uslova korištenja koje propisuje YouTube u pogledu nedozvoljenog sadržaja (bez nedozvoljenih i opasnih radnji, golotinje, nelegalnih i obmanjujućih sadržaja i sl.)

Osim navedenih opštih uslova koje propisuje sam YouTube, naša Monetizacija ne traži niti jedan dodatni uslov za saradnju. Dakle, ništa dodatno!

Comment on this FAQ

Monetizacija.com uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close