Које услове треба да испуњавам?

Треба да имате YouTube канал са:

  • најмање 1.000 претплатника и
  • најмање 4.000 часова одгледаног садржаја (око 240.000 минута у Аналитици) у посљедњих годину дана

Још увијек не испуњавате оба ова услова? Нема проблема!

Ако немате ни отворен канал, отворићемо Вам га ми и помоћи Вам да постигнете ова два услова најбрже могуће. Такође, и ако већ имате канал без да испуњавате оба услова, можемо да почнемо са сарадњом и прије него почнете да зарађујете.

Осим тога, подразумијева се да испуњавате и опште услове које прописује сам YouTube:

  • оригиналан садржај који Ви сами производите
  • поштивање ауторских права других кориника (ако користите туђе аудио/видео снимке треба да имате дозволу)
  • поштивање смјерница и услова кориштења које прописује YouTube у погледу недозвољеног садржаја (без недозвољених и опасних радњи, голотиње, нелегалних и обмањујућих садржаја и сл.)

Осим наведених општих услова које прописује сам YouTube, наша Монетизација не тражи нити један додатни услов за сарадњу. Дакле, ништа додатно!

Напишете коментар